Hizmetlerimiz

Gerçek Dünyadan, Dijital Dünyaya...

sanalgerceklik-1

Sanal Gerçeklik (VR) Projeleri

Sanal gerçeklik (VR) sayesinde, yerinde milimetre hassasiyetinde modellemiş olduğumuz endüstriyel yapılarınızı mobil cihazlarınıza taşıyoruz.
lazertarama-2

Lazer Tarama Teknolojisi ile Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik, bir nesnenin veya mekanizmanın, fiziksel yapısının ve çalışma prensiplerinin anlaşılması ve detaylı şekilde analiz edilmesi işlemidir.
bimuretimi-1

Katı Model ve LOD 400 Seviyesi BİM Üretimi

Bina Enformasyon Modellemesi (BİM), farklı araçları ve süreçleri tasarıma dahil ederek proje verilerinin sayısal ortamda yönetilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir.
rolove-1

Katı Modellerden 3D Rölöve ve Mimari Rölöve Çalışmaları

Rölöve, tarihi yapıların yeniden restore edilebilmesi için söz konusu yapının arşivini almak üzere yapılan üç boyutlu modelleme çalışmalarıdır.
bigdata-1

Big Data Kullanılarak Her Türlü (Yapı – Fabrika – Tesis) Analiz ve Hesaplar

Büyük veri, daha fazla çeşitlilik içeren ve hacmi hızlıca artan verilerdir.
stoksahasi-1

Fotogrametrik Yöntemlerle Stok Sahalarının Ölçümü ve Analizleri

Tüm yüzey alanının görülebilir olduğu depolar ve stok sahalarında, ölçüm ve analiz yapmak için gelişmiş fotogrametrik yöntemlerle yapılan çalışmalardır.
fotogrametrik-1

Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi (İHA)

Yakın Fotogrametri olarak literatüre geçen, insansız hava araçlarının haritacılık çalışmaları için modifiye edilmesi ile gerçekleştirilen bir yöntemdir.
deformasyon-1

Deformasyon Ölçüm ve Analizleri

Deformasyon ölçüm ve analizleri, çeşitli sebeplerle yapıların yatay ve düşey yöndeki hareketlerinin ölçülmesi işidir.
sayisal-2

Sayısal Halihazır Harita Üretimi

Sayısal halihazır harita, yeryüzü topoğrafyasının ve insan eliyle yapılmış her türlü yapının yönetmelikler çerçevesinde ölçülmesi ve kağıt üzerinde gösterilmesidir.
herturluyapi-1

Her Türlü Yapı İçin Harita Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

Tüm inşaat faaliyet çalışmalarınızda harita mühendislik, müşavirlik ve danışmalık hizmetleri sunuyoruz.
imaruygulamalari-1

İmar Uygulamaları ve Kamulaştırma Planları

İmar uygulamaları ve kamulaştırma planları çalışmalarında da yanınızdayız.
batimetrikharita-1

Batimetrik Halihazır Harita Üretimi

Batimetrik halihazır harita, su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının derinliklerini ölçmek suretiyle topoğrafik ölçümlerinin yapılması ve kağıt üzerinde gösterilmesidir.
altyapi-1

Altyapı ve Boru Hattı Planları

Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının uygulama ve iş sonu projelerinin hazırlanması konularında hizmetinizdeyiz.

ÖLÇEK MÜHENDİSLİK’İN

İMZASI OLAN PROJELER

Ulusal ve uluslararası nitelikte, devam eden ve tamamlanan projelerimizi inceleyebilirsiniz.