Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: İller Bankası
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2015
KONUM: Gümüşhane, Türkiye

Yeşilbük (Gümüşhane) Sayısal Halihazır Harita Yapılması İşi

İller Bankası kontrolünde olan Gümüşhane İli Yeşilbük ilçesinde 283 ha meskun alanın yersel yöntem ile 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı gerçekleştirildi. 425 adet poligon noktasının imal edildiği işimiz kesin kabulü yapılarak başarılı bir şekilde tamamlandı.