Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: Prota Mühendislik
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2015
KONUM: İstanbul, Türkiye

Eyüp - Rami - Yeşilpınar Teleferik Projesi

İstanbul Metropolitan Alanı içerisinde belirlenen “Eyüp – Rami – Yeşilpınar Teleferik Projesi” hattının proje çalışmaları kapsamında, güzergahın 1/1000 ölçekli şeritvari halihazır haritası ölçümü yapıldı ve istasyon yerleri için kamulaştırma planları hazırlandı.