Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2016
KONUM: Erzurum, Türkiye

Erzurum İli Gölet ve Sulamaları
Planlama Raporu ve Proje Yapımı 5.Kısım İşi

Toplam 5 adet göletin aks yeri, rezervuar alanı ve sulama alanı haritalarının hazırlanması, güzergah aplikasyonlarının yapılması ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işidir.

İŞ SAHASI:

Oltu Handere Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 400 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Oltu Çengelli Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 180 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Arman Yukarıyayla Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 212 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Olur Ormanağzı Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 120 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Tortum Aksu Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 137 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.