Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2016
KONUM: Antalya, Türkiye

Antalya 13. Bölge Taşkın ve Rüsubat Kontrolüne Yönelik Proje ve Kamulaştırma Planı
Yapımı 2. Kısım İşi

Aşağıda listesi verilen toplam 100 km derenin 1/1000 ölçekli şeritvari halihazır harita ölçümü ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işidir.

SAHA LİSTESİ:

1. Antalya – Manavgat İlçesi Sarısu Deresi

Proje sahası, Antalya İli Manavgat İlçesi Sarısu Deresi /25000 ölçekli haritanın O26 – a3, O26 – b1 ve O26 – b4 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Sarısu Deresi ise; Hocalar ve Perakende Beldeleri arasında olup, Hocalar Beldesi’nin kuşbakışı yaklaşık 1.50 km güneybatısından başlayıp D400 karayolundan geçerek Perakende Beldesi’nin kuşbakışı yaklaşık 1.70 km güneydoğusunda denize dökülmektedir.

2. Antalya – Kumluca İlçesi Göksu Deresi

Proje sahası, Antalya İli Kumluca İlçesi Göksu Deresi 1/25000 ölçekli haritanın P24 – b4 No’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Göksu Deresi; Finike-Kumluca İlçeleri sınırları içerisinde, Kavakköy ve Hızırkahya Köylerinin arasında arasında olup, Kavakköy Köyünün kuşbakışı yaklaşık 400.00 m güneydoğusunda Akçaalan mevkiinden başlayıp Domuzluk mevkiinden devam ederek mansapta Çirkince mevkiinde denize dökülmektedir.

3. Antalya – Manavgat İlçesi İncirli (Kömürcüler) Deresi

Proje sahası, Antalya İli Manavgat İlçesi İncirli (Kömürcüler) Deresi 1/25000 ölçekli haritanın 026 – b4 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. İncirli (Kömürcüler) Deresi Evrenseki Beldesi sınırlarında Kepez mevkiinden başlayıp D400 karayolunu Kömürcüler Mahallesi yakınlarından geçerek oteller bölgesi mevkiinde denize dökülmektedir.

4. Antalya – Gazipaşa İlçesi Bıçkıcı Deresi

Proje sahası, Antalya İli Gazipaşa İlçesi Bıçkıcı Deresi ve yan kolu olan Akçay Deresi 1/25000 ölçekli haritanın P28 – b4 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Bıçkıcı Deresi Ürünlüce Mahallesi mevkiinden başlayıp Balcılar, Tahtabaşı Mahallelerini, Aydıncık Köyünü, Sarıağaç Mahallesini geçerek İncir Yalı mevkiinden denize dökülmektedir. Bıçkıcı Deresi’nin yan kolu olan Akçay Deresi Kerimler mevkiinden başlayıp Boğşak mevkiinde ana kol Bıçkıcı Dere’ye bağlanmaktadır.

5. Antalya – Manavgat İlçesi Nifrit Deresi ve Yan Kolları

Proje sahası, Antalya İli Manavgat İlçesi Nifrit Deresi ve yan kolları 1/25000 ölçekli haritanın O27 – a4 ve O27 – d1 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Nifrit Deresi Hacıali Köyü mevkiinden başlayıp Cevizler, Kızılağaç Köylerinden geçerek denize dökülmektedir. Nifrit Deresi’nin yan kolu olan Ömersazı Deresi, Karacalar mevkiiden başlayarak D400 karayolunu geçtikten sonra Nifrit Deresi Km 3+205.60’da ana kola bağlanmaktadır. Nifrit Deresi’nin bir başka yan kolu olan Değirmen Deresi Seydiler Köyü mevkiiden başlayarak Nifrit Deresi Km 5+072.65’de ana kola bağlanmaktadır.

6. Antalya – Serik İlçesi Beşgöz Çayı

Proje sahası, Antalya İli Serik İlçesi Beşgöz Çayı 1/25000 ölçekli haritanın O25 – b2 ve O25 – b3 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir.

Beşgöz Deresi Kadriye ve Belek Beldeleri arasında olup, Kumköy’ün kuşbakışı 1.70 km doğusunda, Çakallık Köyü’nün 1.45 km güneyinde Beşgözköprü Mevkii’nden başlayıp Yeniboğaz’da denize dökülmektedir.

7. Antalya – Serik İlçesi Acısu Çayı ve Yan Kolları

Proje sahası, Antalya İli Serik İlçesi Acısu Çayı ve yan kolları 1/25000 ölçekli haritanın O26 – a1, O26 – a3 ve O26 –a4 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Acısu Çayı ve yan kolları Belek ve Kadriye Beldeleri arasında olup, Meletürek mevkiinden başlayıp D400 karayolunu Taşlıgeçit mevkii yakınlarında geçerek “Cesars Temple Resort Hotel” güneyinde denize dökülmektedir.

8. Antalya – Manavgat İlçesi Sağırin Deresi ve Yan Kolu Kehel Deresi

Proje sahası, Antalya İli Manavgat İlçesi Sağırin Deresi ve yan kolları 1/25000 ölçekli haritanın N26 – d3, O26 –a2 ve O26–b1 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Sağırin Deresi ve yan kolları Sağırin ve Çardakköy Beldeleri arasında olup, Çardakköy Beldesi’nin kuşbakışı yaklaşık 2.75 km kuzeyinde başlayıp Bucakköy Köyü’nün 2.20 km güneyinde Köprüçayı Irmağı’yla birleşerek akışını tamamlamaktadır. Sağırin Deresi’nin yan kolu olan Kehel Deresi Kışla mevkiinden başlayıp Sağırin Köyü’nü geçerek Akboğaz mevkiinde ana kol Sağırin Deresi’ne bağlanmaktadır.

9. Antalya – Alanya İlçesi Sedre Çayı ve Yan Kolları

Proje sahası, Antalya İli Alanya İlçesi Sedre Çayı ve yan kolları 1/25000 ölçekli haritanın P28-a2 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Sedre Çayı ve yan kolları Demirtaş ve Tırılar mevkiileri arasında olup, Kaşlıoğlu Mahallesi mevkiinden başlayıp Demirtaş Beldesinden geçerek Bahçedere Mahalle mevkiinde denize döküldüğü yerde son bulmaktadır. Sedre Çayı ana koluna; sol sahilden Km 0+512.14’de Yayakayağı Deresi, Km 0+730.81’de sağ sahilden Hacıharman Deresi, Km 2+484.29’da sol sahilden Kelce(Alayürek) Deresi, Km 7+790.78’de sol sahilden Killi Deresi katılmaktadır.

10. Antalya – Kumluca İlçesi Gavur Deresi 4. Kısım

Proje sahası, Gavur Deresi Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlı olup 1/25000 ölçekli haritanın P28-a2 no’lu paftasında yer almakta olup, 1/25000 ölçekli genel vaziyet planında gösterilmiştir. Toptaş Mahallesi sınırları içerisinde olup Gavur Deresi; Uzunmezar Sırtı’nın batısından başlayıp mevcut mansap projesine kadar devam etmektedir.

11. Antalya – Kumluca İlçesi Gavur Deresi Mahmuz Yapısı

İşin tasdikli Planlama Raporunda belirtilen ve hakim rüzgara dik yönde olmak üzere, Antalya Kumluca İlçesi Gavur Deresi’nin denize mansaplandığı km: 0+000,00’da akışa göre sağ ve sol sahillerde olmak üzere mahmuz önerilmiştir. Mahmuz yapısı projesi için gerekli kota kadar batimetrik harita alımı yapılacaktır.