Our Projects

PROJECT DETAILS

EMPLOYER: Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü
COMPANY: Ölçek Mühendislik
DATE: 2014
LOCATION: İstanbul, Türkiye

İSTANBUL ASIAN SIDE VARIOUS RIVER IMPROVEMENT PART 2 PLANNING REPORT CONSTRUCTION OFTOPOGRAPHIC MAP, BATIMETRIC MAP AND EXpropriation MAPS

“Istanbul Asian Side Various Stream Rehabilitation II. Preparation of Section Planning Report, Project and Expropriation Plans Project.

Konu iş kapsamında aşağıdaki derelerde 1/1000 ölçekli şeritavari halihazır harita ölçümü ve projelendirilmesi, Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve CBS projelerinin hazırlanması işleri yapılacaktır.

1. İstanbul-Şile(Kabakoz-Yazımanayır) Kabakoz Deresi : İstanbul İli Şile İlçesi Kabakoz Deresi,Yazımanayır köyünden başlayıp, Kabakoz köyünden Karadeniz’e dökülen 15.000 m lik kısmı kapsıyor.

2. İstanbul-Şile-İmren Dere: İstanbul İli Şile İlçesi İmren Dere,Ovacık köyünden itibaren İmrendere köyü çıkışında Türknil Deresine mansaplandığı noktaya kadar olan 5.350 m lik kısmı kapsıyor.

3. İstanbul-Şile(Kızılca)Pınar Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi,Kızılca köyü Eğrekbaşı sırtından başlayıp Kumbaba’dan Karadenize dökülen Pınar Derenin 3.000 m lik kısmı kapsıyor.

4. İstanbul-Şile(Kızılca) Çamaşır Dere ve Yan kolu Tahtacıkan Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Kızılca köyü köprüsünden başlayıp, Karadenize dökülen derenin 4.000 metrelik kısmını kapsıyor.

5. İstanbul-Şile(Sahilköy) İskele Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Sahilköy yolu üzerindeki köprüden başlayıp Karadenize dökülen derenin 1.500 metrelik kısmını kapsıyor.

6. İstanbul-Şile Sofular Dere: İstanbul İli, Şile Sofular köyü Ortakıran sırtından itibaren Karadenize dökülen derenin 3.000 metrelik kısmını kapsıyor.

7. İstanbul-Şile(Alacalı) Sandıklı Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi Alacalı köyü Sanayi Kum eleme tesisinin membasındaki Çakmaklı deresinin katıldığı yerden Karadenize dökülen derenin 1.250 metrelik kısmını kapsıyor.

8. İstanbul-Şile (Doğancılı) Doğancılı Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi Doğancılı Köyü, Doğancılı Derenin Karadenize döküldüğü yerden membaya doğru 3.000 metrelik kısmını kapsıyor.

9. İstanbul-Şile (Küpelitaş) Karakiraz Dere ve Yankolu Çalı Deresi: İstanbul İli, Şile İlçesi Karakiraz köyü,Taşkesik mevkiinden başlayıp, Küpelitaş mevkiinden Karadeniz’e dökülen derenin 5.500 m lik kısmı kapsıyor.

10. İstanbul-Beykoz (P.Mandıra) Kalaycı Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi,Paşamandıra Köyü Kalaycı derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.500 m lik kısmı kapsamaktadır.

11. İstanbul-Beykoz(P.Mandıra) Mirhalem Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Mirhalem derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.000 m lik kısmı kapsıyor.

12. İstanbul-Beykoz (P.Mandıra) Kiraz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Kiraz derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 750 m lik kısmı kapsamaktadır.

13. İstanbul-Beykoz(P.Mandıra-Değirmendere)Kuz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Ayvalı derenin,Kırantepe mevkiinden başlayıp, Riva’ya mansaplandığı noktaya kadar 3.500 m lik kısmı kapsıyor.

14. İstanbul-Beykoz (P.Mandıra-Değirmendere)Kavaklık Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Değirmendere Köyü Kavaklık derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.250 m lik kısmı kapsıyor.

15. İstanbul-Beykoz(Paşamandıra) Milko Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Değirmendere Köyü Milko derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.000 m lik kısmı kapsıyor.

16. İstanbul-Beykoz Alibahadır Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü Alibahadır deresinin, Mahmutşevketpaşa deresine mansaplandığı noktadan membaya doğru 5.500 m lik kısmı kapsıyor.

17. İstanbul-Beykoz(Alibahadır) Şirin Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü, Toygar mahallesinden başlayıp Alibahadır deresinin, Zerzevatçı koluna mansaplandığı noktaya kadar Şirin Derenin 3.000 m lik kısmı kapsıyor.

18. İstanbul-Beykoz(Alibahadır) Zerzevatçı Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü Zerzevatçı deresinin, Alibahadır deresine mansaplandığı noktadan membaya doğru 5.000 m lik kısmı kapsıyor.

19. İstanbul-Beykoz(Kaynarca)Halayık-Mecit Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kaynarca Köyü(Anadolu Feneri)Halayık deresinin Mecit dere kolu dahil, Karadeniz’e döküldüğü yere kadar 8.500 m lik kısmı kapsıyor.

20. İstanbul-Beykoz(Poyrazköy)Poyraz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Poyraz Köyü, Poyraz deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktadan membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

21. İstanbul-Beykoz(Cumhuriyetköy)Tuğla Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Köyünden, Riva deresine mansaplandığı yerden membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

22. İstanbul-Çekmeköy(Sırapınar)Çanakçı Dere: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sırapınar Köyü,Çanakçı deresinin membasındaki göletten Riva deresine mansaplandığı noktaya kadar 1.600 m lik kısmını kapsıyor.

23. İstanbul-Beykoz (Bozhane) Hamam Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Bozhane köyü, Hamam deresinin, Bozhane köyünden Riva deresine mansaplandığı yerden 1.250 m lik kısmını kapsıyor.

24. İstanbul-Beykoz(Ömerli)Göllü Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göllü köyündeki göletten Riva deresine mansaplandığı yere kadar 1.500 m lik kısmını kapsıyor.

25. İstanbul-Çekmeköy Ütük Dere ve Reşadiye’den geçen kolları: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Köyündeki Ütük Derenin, Riva deresine mansaplandığı noktadan Reşadiye Köyünün membasına kadar 8.000 m lik kısmını kapsıyor.

26. İstanbul-Şile(Kurna)Selik Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurna köyü Selik Deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktadan, membaya doğru Kurna Köyünün içine kadar 2.000 m lik kısmını kapsıyor.

27. İstanbul-Şile(Meşrutiyet) Çobançeşme-Meşrutiyet Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Meşrutiyet köyü Pınar Derenin Karadeniz’e döküldüğü noktadan, membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

28.İstanbul-Beykoz(İshaklı) Değirmenderesi: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İshaklı köyü, Değirmendere Göletinden Riva Dere’sine mansaplandığı noktaya kadar 4.000 m lik kısmını kapsıyor.