“Erzurum İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 5.kısım” işi kapsamında toplam 5 adet göletin aks yeri, rezervuar alanı ve sulama alanı haritalarının hazırlanması, güzergah aplikasyonlarının yapılması ve kamulaştırma planlarının hazırlanması işidir.

İş Sahası:

Oltu Handere Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 400 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Oltu Çengelli Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 180 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Arman Yukarıyayla Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 212 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Olur Ormanağzı Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 120 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Tortum Aksu Göleti ve Sulaması:

Yaklaşık 137 ha tarım arazisinin sulanması amaçlanmıştır.

Erzurum İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 5.Kısım İşi
Tarih

2016

Durumu

Devam Ediyor