Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: ACWA Enerji & Samsung Corp.
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2015
KONUM: Kırıkkale, Türkiye

KIPP Kırıkkale Enerji Dönüşüm Tesisi
Harita Mühendislik Hizmetleri

“Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi” kapsamında yaklaşık 12 km’lik bir güzergahın 1/500 ölçekli şeritvari halihazır harita ölçümü, yaklaşık 15 ha alanın 1/100 ölçekli plankote ölçümü ve Kızılırmak Nehri’nin 2 km’lik kısmının batimetrik haritasının ölçümü hizmetleri verildi.

Proje kapsamında alanın jeodezik ağı kurulmuş olup, sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere işverene teslim edildi.