Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – BOĞAZİÇİ PROJE A.Ş.
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2019
KONUM: İzmir, Türkiye

İzmir İli Sınırları Dahilindeki Muhtelif Kavşakların Ön Projelerinin Hazırlanması Ve Test Edilmesi İşi

10 Adet Kavşaka Ait Jeodezik Ağ Yapılması Ve 1/1000 Ölçekli Halihazır Haritasının Yapılması İşi