Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: TREVI Group
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2016
KONUM: İstanbul, Türkiye

Galataport Salıpazarı ve Karaköy Liman Projesi

İstanbul’un tek kruvaziyer limanı olan İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nın, geri planda kalmış tarihinin ve doğal değerlerinin öne çıkarılarak çağdaş limancılığın gereklerine göre işletilen prestij bir kruvaziyer liman haline getirilerek İstanbul’un turizm potansiyelini ve Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak amaçlanıyor.

İş, Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nda bulunan mevcut rıhtımın tadilatı ve genişletilmesi için yapılacak tüm inşaat işlerini içeriyor.

Şirketimiz proje kapsamında tüm haritacılık hizmetlerini veriyor.