Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: DSİ ERZURUM 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2017
KONUM: Erzurum, Türkiye

Erzurum 5. Kısım Gölet Ve Sulamaları Planlama Ve Proje Yapımı İşi

100 Ha Halihazır Harita – 1500 Hektar Fotogrametrik Harita Yapımı İşi