Projelerimiz

PROJE DETAYLARI

İŞVEREN: İller Bankası
ÜSTLENEN: Ölçek Mühendislik
TARİH: 2015
KONUM: Kastamonu, Türkiye

Devrekani (Kastamonu) Sayısal Halihazır Harita Yapılması İşi

İller Bankasının kontrolünde olan Kastamonu ili Devrekani ilçesinde 152 HA Meskun 685 HA Gayrimeskun alanın yersel yöntem ile 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı işi yapılmıştır. 1285 Adet poligon noktası imal edilen işin kesin kabulü yapılarak iş başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.