Bizden Haberler

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’ndaydık

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 19 – 21 Ekim 2016 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kültür Kongre Merkezinde düzenlenen 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunda Genel Sponsor olarak yer aldık.

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun ilki 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılmış ve son olarak da yedincisi 2014 yılında Hitit Üniversitesinde düzenlendi. Bu Sempozyumların ortak özelliği, uygulamaya yönelik olması ve üniversitelerimizle ortaklaşa düzenlenmesidir. Bu kapsamda HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu tarafından periyodik olarak düzenlenen Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun sekizincisi, ilk ev sahibi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde İstanbul`da yapıldı.

“Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu” ülkemizde bu alanda yapılmakta olan tek ve önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Kurum ve kuruluşlar ile farklı meslek disiplinlerinden bilim insanları ve uzmanların Sempozyum‘a katılarak deneyim ve birikimlerini paylaşmaları etkinliğin amacına ulaşmasında güç ve katkı sağlayacak.

Sempozyumda; Jeodezik Metroloji, Mühendislik Projelerinde Jeodezik Uygulamalar, Yapı Sağlığı izleme, Afet Yönetiminde Jeodezik Uygulamalar, Kapalı Mekanlarda Konumlama ve Navigasyon, GNSS Hassas Nokta Konumlama Teknikleri, GNSS Verileri Yardımıyla Atmosferik Kestirimleri, Hibrit Konumlama Teknikleri, InSAR Uygulamaları, LIDAR Uygulamaları, Yersel Lazer Tarama Uygulamaları, DRONE Uygulamaları, Endüstriyel Ölçmeler, Yeraltı Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Jeodezik Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu, Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon, Mühendislik Ölçmelerinde Kalite Güvence Sistemi gibi çalışmaların çok disiplinli, geniş katılımlı bir ortamda paylaşılması amaçlandı. Diğer taraftan, Sempozyum kapsamında yazılım ve donanım fuarı açılacak olup, gelişen teknolojik ürünlerin tanıtımının yapılması sağlandı.