“Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi” kapsamında yaklaşık 12 kmlik bir güzergahın 1/500 ölçekli şeritvari halihazır harita ölçümü, yaklaşık 15 ha alanın 1/100 ölçekli plankote ölçümü ve Kızılırmak Nehri’nin 2 kmlik kısmının batimetrik haritasının ölçümü hizmetleri verildi.

Proje kapsamında alanın jeodezik ağı kurulmuş, sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere işverene teslim edildi.

KIPP Kırıkkale Enerji Dönüşüm Tesisi Harita Mühendislik Hizmetleri
Tarih

2015

Durumu

Tamamlandı