İller Bankası kontrollüğünde olan Gümüşhane İli Yeşilbük ilçesinde 283 ha meskun alanın yersel yöntem ile 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı gerçekleştirildi. 425 adet poligon noktasının imal edildiği işimiz kesin kabulü yapılarak başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yeşilbük (Gümüşhane) Sayısal Halihazır Harita Yapılması İşi
Tarih

2015

İşveren

İller Bankası

Durumu

Tamamlandı