Proje kapsamında ilgili bölgenin 1/100 ölçekli detaylı halihazır haritası çıkarıldı ve belediyenin hizmetine sunuldu. Bununla beraber ilgili idarenin problemli olan yollarında uygulama yol projeleri hazırlanarak idarenin onayına sunuldu.

Sultangazi İlçesinde Meskun Arazide Halihazır Harita Çalışması ve Diğer Muhtelif Harita Mühendislik Hizmetleri
Tarih

2014

Durumu

Tamamlandı