Proje kapsamında yapılması düşünülen tüm otopark alanlarının 1/100 ölçekli plankoteleri yapıldı. İlgili arazilerin gerektiğinde kamulaştırma paftaları hazırlandı ve idareye sunuldu.

İstanbul Geneli 5. ve 6. Grup Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi Harita Mühendislik Hizmetleri
Tarih

2015

İşveren

Prota Mühendislik

Durumu

Devam Ediyor