“İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı II. Kısım Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı” işidir.

Konu iş kapsamında aşağıdaki derelerde 1/1000 ölçekli şeritavari halihazır harita ölçümü ve projelendirilmesi, Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve CBS projelerinin hazırlanması işleri yapılacaktır.

1.İstanbul-Şile(Kabakoz-Yazımanayır) Kabakoz Deresi : İstanbul İli Şile İlçesi Kabakoz Deresi,Yazımanayır köyünden başlayıp, Kabakoz köyünden Karadeniz’e dökülen 15.000 m lik kısmı kapsıyor.

2.İstanbul-Şile-İmren Dere: İstanbul İli Şile İlçesi İmren Dere,Ovacık köyünden itibaren İmrendere köyü çıkışında Türknil Deresine mansaplandığı noktaya kadar olan 5.350 m lik kısmı kapsıyor.

3.İstanbul-Şile(Kızılca)Pınar Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi,Kızılca köyü Eğrekbaşı sırtından başlayıp Kumbaba’dan Karadenize dökülen Pınar Derenin 3.000 m lik kısmı kapsıyor.

4.İstanbul-Şile(Kızılca) Çamaşır Dere ve Yan kolu Tahtacıkan Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Kızılca köyü köprüsünden başlayıp, Karadenize dökülen derenin 4.000 metrelik kısmını kapsıyor.

5.İstanbul-Şile(Sahilköy) İskele Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Sahilköy yolu üzerindeki köprüden başlayıp Karadenize dökülen derenin 1.500 metrelik kısmını kapsıyor.

6.İstanbul-Şile Sofular Dere: İstanbul İli, Şile Sofular köyü Ortakıran sırtından itibaren Karadenize dökülen derenin 3.000 metrelik kısmını kapsıyor.

7.İstanbul-Şile(Alacalı) Sandıklı Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi Alacalı köyü Sanayi Kum eleme tesisinin membasındaki Çakmaklı deresinin katıldığı yerden Karadenize dökülen derenin 1.250 metrelik kısmını kapsıyor.

8.İstanbul-Şile (Doğancılı) Doğancılı Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi Doğancılı Köyü, Doğancılı Derenin Karadenize döküldüğü yerden membaya doğru 3.000 metrelik kısmını kapsıyor.

9.İstanbul-Şile (Küpelitaş) Karakiraz Dere ve Yankolu Çalı Deresi: İstanbul İli, Şile İlçesi Karakiraz köyü,Taşkesik mevkiinden başlayıp, Küpelitaş mevkiinden Karadeniz’e dökülen derenin 5.500 m lik kısmı kapsıyor.

10.İstanbul-Beykoz (P.Mandıra) Kalaycı Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi,Paşamandıra Köyü Kalaycı derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.500 m lik kısmı kapsamaktadır.

11.İstanbul-Beykoz(P.Mandıra) Mirhalem Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Mirhalem derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.000 m lik kısmı kapsıyor.

12. İstanbul-Beykoz (P.Mandıra) Kiraz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Kiraz derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 750 m lik kısmı kapsamaktadır.

13.İstanbul-Beykoz(P.Mandıra-Değirmendere)Kuz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşamandıra Köyü Ayvalı derenin,Kırantepe mevkiinden başlayıp, Riva’ya mansaplandığı noktaya kadar 3.500 m lik kısmı kapsıyor.

14.İstanbul-Beykoz (P.Mandıra-Değirmendere)Kavaklık Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Değirmendere Köyü Kavaklık derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.250 m lik kısmı kapsıyor.

15.İstanbul-Beykoz(Paşamandıra) Milko Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Değirmendere Köyü Milko derenin, Riva’ya mansaplandığı noktadan membaya doğru 1.000 m lik kısmı kapsıyor.

16.İstanbul-Beykoz Alibahadır Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü Alibahadır deresinin, Mahmutşevketpaşa deresine mansaplandığı noktadan membaya doğru 5.500 m lik kısmı kapsıyor.

17.İstanbul-Beykoz(Alibahadır) Şirin Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü, Toygar mahallesinden başlayıp Alibahadır deresinin, Zerzevatçı koluna mansaplandığı noktaya kadar Şirin Derenin 3.000 m lik kısmı kapsıyor.

18.İstanbul-Beykoz(Alibahadır) Zerzevatçı Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Alibahadır Köyü Zerzevatçı deresinin, Alibahadır deresine mansaplandığı noktadan membaya doğru 5.000 m lik kısmı kapsıyor.

19.İstanbul-Beykoz(Kaynarca)Halayık-Mecit Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kaynarca Köyü(Anadolu Feneri)Halayık deresinin Mecit dere kolu dahil, Karadeniz’e döküldüğü yere kadar 8.500 m lik kısmı kapsıyor.

20.İstanbul-Beykoz(Poyrazköy)Poyraz Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Poyraz Köyü, Poyraz deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktadan membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

21.İstanbul-Beykoz(Cumhuriyetköy)Tuğla Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Cumhuriyet Köyünden, Riva deresine mansaplandığı yerden membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

22.İstanbul-Çekmeköy(Sırapınar)Çanakçı Dere: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sırapınar Köyü,Çanakçı deresinin membasındaki göletten Riva deresine mansaplandığı noktaya kadar 1.600 m lik kısmını kapsıyor.

23.İstanbul-Beykoz (Bozhane) Hamam Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Bozhane köyü, Hamam deresinin, Bozhane köyünden Riva deresine mansaplandığı yerden 1.250 m lik kısmını kapsıyor.

24.İstanbul-Beykoz(Ömerli)Göllü Dere: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göllü köyündeki göletten Riva deresine mansaplandığı yere kadar 1.500 m lik kısmını kapsıyor.

25.İstanbul-Çekmeköy Ütük Dere ve Reşadiye’den geçen kolları: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Köyündeki Ütük Derenin, Riva deresine mansaplandığı noktadan Reşadiye Köyünün membasına kadar 8.000 m lik kısmını kapsıyor.

26.İstanbul-Şile(Kurna)Selik Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurna köyü Selik Deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktadan, membaya doğru Kurna Köyünün içine kadar 2.000 m lik kısmını kapsıyor.

27.İstanbul-Şile(Meşrutiyet) Çobançeşme-Meşrutiyet Dere: İstanbul İli, Şile İlçesi, Meşrutiyet köyü Pınar Derenin Karadeniz’e döküldüğü noktadan, membaya doğru 3.500 m lik kısmını kapsıyor.

28.İstanbul-Beykoz(İshaklı) Değirmenderesi: İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İshaklı köyü, Değirmendere Göletinden Riva Dere’sine mansaplandığı noktaya kadar 4.000 m lik kısmını kapsıyor.

İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı 2. Kısım Planlama Raporu Halihazır Harita, Batimetrik Harita ve Kamulaştırma Haritaları Yapımı İşi
Tarih

2014

Durumu

Devam Ediyor