“Ergene Nehri ve Kollarının 1/1000 Ölçekli Şeritvari Halihazır Haritalarının Yapılması” işi kapsamında 18 km uzunluğundaki “Ergene, Çorlu Suyu Deresi, Galata Deresi, Manika Deresi ve Ana Dere 1/1000 Ölçekli Şeritvari Halihazır Haritalarının hazırlanması işi tamamlanmıştır.”