İller Bankasının kontrollüğünde olan Kastamonu ili Devrekani ilçesinde 152 HA Meskun 685 HA Gayrimeskun alanın yersel yöntem ile 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı işi yapılmıştır. 1285 Adet poligon noktası imal edilen işin kesin kabulü yapılarak iş başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Devrekani (Kastamonu) Sayısal Halihazır Harita Yapılması İşi
Tarih

2015

İşveren

İller Bankası

Durumu

Tamamlandı