Halihazır Harita

 • Sayısal Halihazır Haritalar
 • Fotogrametrik Halihazır Haritalar
 • Plankote ve Ağaç Rölöveleri
 • Kıyı Kenar Haritaları
 • Yapı ve Cephe Rölöveleri
 • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Maden Haritaları

s1

Batimetrik Haritalar

 • Deniz tabanı topografik harita üretimi
 • Göl, Gölet, Baraj tabanı topografik harita üretimi
 • Akarsu, Nehir, Çay, Dere ve dere ağzı topografik harita üretimi
 • Sediment kalınlığı ölçme ve 3B modelleme
 • Deniz inşatı kazı dolgu hesapları
 • Sualtı boru hatlarının güzergah ölçümleri
 • Sualtı sismik etüdlerin yapılması

s2

s3-edit

İmar Plânı Uygulamaları

 • Parselasyon planlarının hazırlanması
 • 3194 Sayılı imar kanunu ve 18. madde uygulamaları
 • Yola terk, tevhid ve ifraz işlemleri
 • Mevzi imar plânlarının hazırlanması
 • İrtifak hakkı, kat mülkiyeti kurulumu vb. işlemler

Kamulaştırma Uygulamaları

 • Güzergah kamulaştırmaları
 • Gölet ve sulama alanı
 • Baraj Alanı kamulaştırmaları
 • HES, RES projeleri güzergah kamulaştımaları
 • Alternatif Enerji Üretimi projeleri alan kamulaştırmaları

s4-edit-v1

Deformasyon Uygulamaları

 • Deformasyon gözlem ağının kurulması
 • Yatay yönde deformasyonların ölçülmesi
 • Düşey yönde deformasyonların ölçülmesi
 • Uzama, burulma ve eğilmelerin ölçülmesi
 • İnklinometre ölçümlerinin yapılması
 • Kuyu seviye ölçümleri
 • Georadar yöntemi ile tünel deformasyonları ölçümleri
 • Uzaktan anlık deformasyon izleme sistemlerinin kurulması

Jeodezik Ağ Uygulamaları

 • Tüm ölçeklerde Halihazır harita jeodezik ağ kurulumu
 • Yüzey model oluşturulması
 • Yatay ve Düşey Kontrol ağ kurulumu
 • Proje içi lokal jeodezik ağ kurulumu

Altyapı Projeleri

 • Atıksu, Yağmursuyu ve içmesuyu Uygulama Projeleri
 • Atıksu, Yağmursuyu ve içmesuyu işsonu, İşletme ve GIS Projeleri
 • Arıtma tesisi, pompa istasyonu ve terfi istasyonu projeleri
 • Fiberoptik kablo hatları güzergah haritaları
 • Georadar yöntemi ile mevcut altyapıların tespiti
 • Akustik yöntemle içmesuyu kayıp kaçak tespiti

altyapi

Proje Müşavirliği

 • İnşaat Uygulama Kontrollük ve müşavirlik hizmetleri
 • Harita Uygulamaları Kontrollük ve müşavirlik hizmetleri
 • Yol projeleri yapımı ve kontrolüğü
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu
 • GSM Baz İstasyonları Teknik danışmanlığı

s6

GD Yatırım

 • Prestijli projeler için gayrimenkul danışmanlığı
 • Fizibilite raporları hazırlanması
 • Proje geliştirme hizmetleri
 • Gayrimenkul yatırım danışmanlığı

s7

Bizimle çalışmak ister misiniz? Bize ulaşın